Job Reference
Project 1 Project 1 Project 1 Project 1 Project 1 Project 1 Project 1 Project 1 Project 1 Project 1 Project 1 Project 1 Project 1 Project 1 Project 1
www.ncsconstruction.net
087-062-2501
www.ncsconstruction.net
•	NCS เอ็น.ซี.เอส. ให้บริการมาอย่างยาวนาน เราดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ ในทุกรายละเอียด ภายใต้หลักประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้าเป็นสำคัญ •	NCS เอ็น.ซี.เอส. พร้อมสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อลูกค้า ทั้งในด้านการออกแบบ การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง การคัดสรรวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา และราคา ที่เป็นธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า •	NCS เอ็น.ซี.เอส. ได้รับความไว้วางใจให้้มีส่วนร่วมในการรับสร้างบ้านในฝัน ให้กับคุณ เรากล้ารับประกันว่า บ้านของคุณจะถูกสร้างสรรค์ด้วยความประณีต ในทุกรายละเอียด ด้วยทีมงานมาตรฐานระดับสากล
- Renovate ปรับปรุงอาคาร สถานที่ - งานตกแต่งภายใน
RENOVATE ปรับปรุงอาคาร สถานที่ งานตกแต่งภายใน ฯลฯ
Tel.087-062-2501, 08-1567-6924
Gallery Reference Gallery Reference Gallery Reference Gallery Reference